ژانویه 6, 2019

خود جهنم!

دخترها دوقلو بودند؛ هر دو متعجب و پر از حسرت! كمى فكر كرد. گفت: داداشم توى خونه بهم خوندن نوشتن ياد ميده؛ ولى وقتى دفتر تموم […]
ژانویه 6, 2019

عوامل محيطی و اجتماعی مؤثر در ترک تحصيل (بازماندگان از تحصيل)

تحقيقات نشان داده‌اند كه نوجوانانی كه در سنين پايين به ايفای نقش و رفتار بزرگسالان پرداختند متحمل خسارت زيادی در عملكرد خود در زندگی بزرگسالی شده‌اند. […]
ژانویه 6, 2019

خبر دهشتناک است و ساده! کودکِ دیگری در پاکدشت به بهانه‌ی ازدواج در معرض کودک‌آزاری قرار دارد. خبر، ازدواج کودکی در ابتدای خردسالی و هشت‌سالگی است […]
ژانویه 9, 2019

اقدام آگاهانه و قاطعانه‌ی معاون دادستان مشهد، خانم نیره عابدین‌زاده، در جلوگیری از ازدواج دختربچه‌ی نه ساله، توانست یک کودک را از ازدواج زودهنگام و افتادن […]