نوشته‌ها

گزیده‌ای از نشریه‌ی گل یخ ، نشریه‌ی داخلی جمعیت امام علی

/
انتخابی بین هیچ گزینه‌ی موجود

لحظه‌ای از یک زندگی سوخته، محله‌ی لب خط شوش

/
عکاس: فرزاد صالحی از نوجوانان خانه ایرانی لب خط

طواف خانه خدا با کمک به هاجران زمان

/
سفر حج و دیدن خانه خدا برای هر مسلمانی در طول عمرش یک بار واجب است؛ رفتن به صفا و مروه یک بار واجب است؛ پوشیدن لباس احرام یک بار واجب است؛ اما........ رفتن و دید…

یادمان پانزدهمین سال تاسیس شبکه یاری کودکان کار

/
۵ شهریور، ساعت ۱۹-۱۶ تهران، بزرگراه جلال آل احمد، تقاطع بزرگراه کردستان، ایوان شمس، سالن اشراق …

حسرت نان، حسرت قلم ...

/
در گوشه‌هایی از این شهر سکه‌ای در کار نیست کسی از قیمت دلار خبری ندارد اما کارگران بیکارتر از همیشه‌ و سفره‌ها خالی‌تر از هر زمانند دستمزدها کمتر شده و کودکان کیس…

حقشان کیف و کتاب و مدرسه بود و مادری کردن اجبارشان شد

/
در گوشه و کنار این شهر هستند دخترکانی که آینده‌شان در دود مه‌آلود اعتیاد خانواده محو شد و به رسم عروسک بازی، نوزادانشان را در آغوش گرفتند. حقشان کیف و کتاب و م…

داستان یکی از دختران جمعیت امام علی

/
وقتی با جمعیت امام علی، آشنا شدند پدر، آنها را رها کرده بود و دیگر مایه‌ی آزار و اذیتشان نبود. پدر ۱۱ سال با اعتیادش همه‌ی خانواده را درگیر کرده بود و تا ضرب و شتم فرزندان و حت…