نوشته‌ها

سکوت ۱۰ خانواده‌ی روستایی در میان کوه ها

/
⭕️ جاییکه رویاها رنگ باخته است و در تاریکی کوه ها زندگی یخ زده است. ⭕️ گزارش تیم شناسایی طرح #بامدادصلح بنویس از روستای پارده، جاییکه از کم ترین امکانات نیز محرو…