نوشته‌ها

گزارش تهران تایمز از فعالیت‌های بخش درمان جمعیت امام علی

/
  http://tehrantimes.com/news/431122/Social-responsibility-on-the-rise-among-doctors

گزارش مالی طرح مهربانی تحریم نیست

/
۵۶ درصد از کل مبلغ مورد ‌نیاز که معادل ۷۴ میلیون تومان است جهت تهیه پک‌های بهداشتی و درمانی برای مادران و کودکان استان #سیستان_و_بلوچستان، تامین شده است.   …