نوشته‌ها

دولت‌ها برای دانش‌آموزان خود چقدر هزینه می‌کنند؟

/
مقایسه‌ی این اعداد به روشنی نشان می‌دهد که چرا در عرصه‌ی آموزش دچار مشکلات اساسی هستیم و دانش‌آموزان ما بدون داشتن مهارت‌های کافی و آموزش‌های موثر دوره‌های تحصی…

گزیده‌ای از نشریه‌ی گل یخ ، نشریه داخلی جمعیت امام علی

/
ما به کودکان، یک زندگی بدون ترس و خشونت را مدیون هستیم. نلسون ماندلا