نوشته‌ها

تولیدات هنری کودکان خانه ایرانی احمدآباد مستوفی

/
آموزش هنرهای دستی به نوجوانان و تشویق آن ها به ساختن محصولاتی با کیفیت، به پشتوانه مهارت و دانشی که کسب کرده‌اند، از گام‌های اولیه کارآفرینی در مناطق حاشیه‌ی شه…

آثار هنری کودکان و نوجوانان خانه ایرانی احمدآباد مستوفی

/
رفیق، مگر تو چه کم داری؟ مگر تو چه کم داری از تمام بچه‌های این شهر؟ چه کم داری از هنر و استعداد؟ چه کم داری از تلاش و پشتکار؟ تو باور داشته باش که اگر ب…

نگاهی به آسمان

/
نیایش مرا به دستی گرفتی به دست و لبخندی گرمسردار کوچه‌های درد خیره بر گذرگاه تنهایی ز داغ سنگین مادری که مادر کودکان بی‌پناه بود پروردگارا بر بازار شل…

خانه ایرانی احمدآباد مستوفی

/
اولین روز خانه ایرانی احمدآباد مستوفی در سال ۹۷ چگونه گذشت؟ بعد از برنامه‌ریزی و تقسیم کار برای اولین اردوی سال جدید، به پیشنهاد بچه‌ها به دیدن یکی از دخترانما…