نوشته‌ها

دولت‌ها برای دانش‌آموزان خود چقدر هزینه می‌کنند؟

/
مقایسه‌ی این اعداد به روشنی نشان می‌دهد که چرا در عرصه‌ی آموزش دچار مشکلات اساسی هستیم و دانش‌آموزان ما بدون داشتن مهارت‌های کافی و آموزش‌های موثر دوره‌های تحصی…

ایمنی مدارس

/
تهیه دستورالعمل ایمنی مدارس ضروری است. 🔻 مسئولین مختلف دولتی در روزهای گذشته در حال همدردی با خانواده‌ی چهار کودکی هستند که در آتش‌سوزی مدرسه‌ای در زاهدان، به سادگی ا…

فضای استاندارد برای هر دانش‌آموز برای حفاظت از آتش

/
بخش سوم-شرایط محیط آموزشی