نوشته‌ها

دومین گزارش مالی طرح مهربانی تحریم نیست

/
🌀 دومین گزارش مالی از طرح #مهربانی_تحریم_نیست ٧٣ درصد از کل مبلغ مورد ‌نیاز که معادل ٩۶ میلیون تومان است جهت تهیه پک‌های بهداشتی و درمانی برای مادران و کودکان استان #سیستا…

گزارش تهران تایمز از فعالیت‌های بخش درمان جمعیت امام علی

/
  http://tehrantimes.com/news/431122/Social-responsibility-on-the-rise-among-doctors