نوشته‌ها

زباله گردى حق كودكان نيست

/
کاش از خورشید برای دستان تو گرما می‌گرفتم سنگینی بار روی دوشت را به کوه‌ها می‌دادم واز آسمان برایت سقفی محکم به اندازه‌ی قامتت می‌ساختم...   📷 عکس کودک …

زباله گردی حق کودکان نیست

/
شهردار تهران: پیمانکاران شهرداری ۱۷ هزار کارگر اتباع غیرقانونی خارجی بدون مجوز فعالیت در ایران را به کار گرفته‌اند. تمام پول‌ها را پیمانکاران به جیب زده‌اند. من …