نوشته‌ها

بچه هاى خانه ایرانی ملک‌آباد با لوازم دم دستشون، خونه و شهر ساختن.

/
سمت راستى شهر كاردستى پرویزه‌. كه به معلمش گفته: اين شهر من پادشاه نداره. همه‌شون مردم هستن. …