نوشته‌ها

گزیده‌ای از نشریه‌ی گل یخ ، نشریه‌ی داخلی جمعیت امام علی

/
لیست آرزوها و الویت‌های زندگی خود را در کنار لیستی از معضلات اجتماعی قرار دهیم. الویت‌های زندگی ما چقدر در جهت رفع معضلات می‌باشد؟ …

گزیده‌ای از نشریه‌ی گل یخ ، نشریه‌ی داخلی جمعیت امام علی

/
اینجا خیلی از رنگ‌ها زیر خرواری از رنگ سیاه مدفون شده‌اند.

گزیده‌ای از نشریه‌ی گل یخ ، نشریه‌ی داخلی جمعیت امام علی

/
انتخابی بین هیچ گزینه‌ی موجود

بریده‌ای از نشریه‌ی گل یخ ، نشریه‌ی داخلی جمعیت امام علی

/
آیین صفای سعی طرحی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار

گزیده‌ای از نشریه‌ی گل یخ ، نشریه‌ی داخلی جمعیت امام علی

/
چقدر تصویر خانواده در جهانمان، منطبق است بر تعریف ایده‌آلی که از خانواده داریم؟

گزیده‌ای از نشریه‌ی گل یخ ، نشریه‌ی داخلی جمعیت امام علی

/
«بیکاری»، عامل پررنگ بسیاری از معضلات