نوشته‌ها

اولین تجربه نقاشی

/
🎨 اولین تجربه‌ی نقاشی روی بوم هنرمندان نوجوان خانه ایرانی ساری جمعیت امام علی

کودکان خانه ایرانی قم در شهربازی رنگین‌کمان

/
کودکان بخندند بازی کنند نقاشی بکشند آواز بخوانند تا جنگ تمام شود همه‌ی جنگ‌ها تمام شود، دنیا آرام بگیرد …

دلنوشته یکی از مربیان خانه ایرانی لب خط

/
گفتم "بعد کجا میری؟" گفت: "سرِ کار خاله!" - تا کی؟ -تا هر وقت همه‌اش رو بفروشم... -دیر نرو خونه -آخه اگه نفروشم که نمی‌تونم برم -پس بذار هوا خنک‌تر شد برو.. صبر کن خو…