نوشته‌ها

کارگاه شناسایی و ارزیابی ریسک خانه‌های ایرانی ویژه اعضای جمعیت امام علی (ع)

/
چگونه از بروز حادثه برای کودکان پیشگیری کنیم؟ ویژه اعضای جمعیت امام علی(ع) برای شرکت در این کارگاه، مشخصات خود را به شماره ۰۹۱۴۹۱۶۲۱۷۰ ارسال کنید. …