نوشته‌ها

دومین گزارش مالی طرح مهربانی تحریم نیست

/
🌀 دومین گزارش مالی از طرح #مهربانی_تحریم_نیست ٧٣ درصد از کل مبلغ مورد ‌نیاز که معادل ٩۶ میلیون تومان است جهت تهیه پک‌های بهداشتی و درمانی برای مادران و کودکان استان #سیستا…

نحوه کمک از خارج از کشور

/
  برای تامین هزینه‌های چهارمین دوره لیگ پرشین به کمک شما عزیزان نیازمندیم فیسبوک: Facebook.com/sosapoverty تلفن: 982188930816+ …