نوشته‌ها

دومین گزارش مالی طرح مهربانی تحریم نیست

/
🌀 دومین گزارش مالی از طرح #مهربانی_تحریم_نیست ٧٣ درصد از کل مبلغ مورد ‌نیاز که معادل ٩۶ میلیون تومان است جهت تهیه پک‌های بهداشتی و درمانی برای مادران و کودکان استان #سیستا…

گزارش مالی دور‌ نهایی چهارمین دوره لیگ پرشین 

/
این لیگ با حضور ۴۴۰ کودک که در ده روز برگزار شد، در مجموع ۴۵۷ میلیون و ۵۹۱ هزارتومان هزینه داشت. (تفکیک هزینه‌ها در تصویر پایین) از این میزان معادل ۴۲ میل…

گزارش مالی جمعیت امام علی در زلزله کرمانشاه

/
گزارش مالی جمعیت امام علی در زلزله کرمانشاه تا ساعت ۲۴ روز ۱۱ اردیبهشت ۹۷ از لحظه وقوع زلزله تا کنون مبلغ ۳ میلیارد و ۸۳ میلیون و ۸۹۸ هزار و ۵۰ تومان از طرف شما خیرین…