گزارش تهران تایمز از فعالیت‌های بخش درمان جمعیت امام علی

/
  http://tehrantimes.com/news/431122/Social-responsibility-on-the-rise-among-doctors