تیم نوجوانان کارگاه خیاطی خانه اشتغال ساری، امسال با تولید جامدادی‌های متنوع و زیبا به استقبال فصل مدرسه‌ها آمده است

/
با خرید از دسترنج فرزندانمان مهر امسال را مهرآگین کنید لازم به ذکر است در نظر داریم بسته‌های لوازم تحریر اهدایی ۲۵۰ کودک و نوجوان مشغول به تحصیل جمعیت امام علی مازندران…

تمرينات تيم پرشين سارى جهت آماده‌سازى بازیکنان براى حضور در مسابقات لیگ پرشين

/
     نتایج بزرگ از رویاهای بزرگ و کارهای بزرگ به وجود مى‌آيد