در شهرک صنعتی کرمان کودکانی زندگی می‌کنند که برهان خلفی هستند بر تمام تصورات...

/
آنان با وجود نداشتن حداقل امکانات، شور و نشاط خود را حفظ کردند؛ همانانی که با یک موقعیت کوچک چنان خودی نشان دادند که دهان‌ها از حیرت باز ماند... که نه تنها …

کودک آزاری در کرمان

/
بعد از مدت ها به خانه ایرانی آمد آرام است و گوشه‌گیر شده همان کسی که خانه را روی سرش می‌گذاشت. پرس‌وجو که می‌کنیم مشخص می‌شود پدر جهنمی ساخته برایش به نام خانه... و او که نوجوان است ا…

آزمون کیک بوکسینگ در استان کرمان

/
برگزاری آزمون کیک بوکسینگ در استان کرمان و موفقیت کودکان جمعیت امام علی در دریافت کمربند نارنجی اهدای حکم‌های ورزشی به عرفان زیدآبادی، امیرمحمد باغگلی و ابوال…

کلاس سوادآموزی خانه ایرانی شهرک صنعتی کرمان

/
بر بلندای نگاهت، دست در دستم می‌نهی و نقش می‌زنی بر لوح سپید... تو بر لوح سپید می‌نوسی؛ بی خبر از آن‌که بر جانم می‌نویسی! عشق می‌آفرینی و روح می‌دمی با دستان مسی…