فرم عضویت داوطلبان

تمامی اعضای فعال در جمعیت داوطلب هستند و به صورت داوطلبانه به فعالیت‌های اجتماعی می‌پردازند. اگر شما نیز داوطلب فعالیت در جمعیت امام علی (ع) هستید، لطفاً فرم داوطلبی را به دقت تکمیل فرمائید. واحد منابع انسانی در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت.

اگر در سارمان مردم نهاد دیگری فعالیت نموده اید در این بخش ذکر کنید
لطفا مهارتهایی که دارید (هنری، فنی، علمی، ورزشی) بنویسید.