فعالیت داوطلبانه در جمعیت مستقل امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع)

از کلیه افراد داوطلب فعالیت در جمعیت امام علی خواهشمندیم تا این فرم را به دقت تکمیل نمایند. این فرم‌ها پس از تکمیل توسط داوطلبین برای بررسی به واحد سرمایه انسانی جمعیت تحویل داده می‌شود و بسته به توانایی و علاقه‌مندی افراد داوطلب و نیازهای موجود در بخش‌های مختلف از آنان دعوت به همکاری در فعالیت‌های داوطلبانه جمعیت می‌گردد.