منشور اخلاقی جمعیت امام علی (ع)

منشور اخلاقی جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) شامل نه اصل زیر می‌باشد:

اصل اول – ایمان به خدا: جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) بر مبنای ایمان به خدا بنا شده است و فعالیت‌های خود را با پیروی از آموزه‌های پیامبران در دگرخواهی و رسیدگی به یتیمان و فقیران تعریف کرده است.

اصل دوم – آزادی ادیان: در جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) همه صرف نظر از عقیده و مذهب‌شان می‌توانند وارد شوند و هیچ کس اجازه ندارد در مورد مذهب و عقاید اعضاء پرس و جو نماید و همه به عقاید یکدیگر احترام می‌گذارند.

اصل سوم – برابری: جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) همه انسان‌ها را با هر نژاد، ملیت، قومیت و جنسیتی برابر می‌شمارد و هر نوع تبعیض نژادی را محکوم می‌کند.

اصل چهارم – حقوق بشر: جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) خود را متعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌داند و اعتقاد دارد که اصول ارائه شده در این اعلامیه، حقوق تمامی انسان‌ها می‌باشد و سعی در اجرای عدالت دارد.

اصل پنجم – صلح بین المللی: جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) هرگونه جنگ و خونریزی را که منجر به کشته شدن غیر نظامیان به ویژه کودکان و زنان شود، محکوم می نماید و به اصول اخلاقی عدم خشونت در برنامه های خود و پیاده شدن صلح بین المللی پایبند است.

اصل ششم – مبارزه با گرسنگی: جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) می‌گوید داشتن غذای کافی حق تمامی انسان‌ها می‌باشد و حل این معضل را یکی از مهم‌ترین اهداف خود می‌داند.

اصل هفتم – حقوق کودکان: جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) کنوانسیون حقوق کودکان را پذیرفته است و سعی در رعایت و اجرای قوانین این کنوانسیون برای کودکان ایران و دیگر کشورهای جهان دارد.

اصل هشتم – محیط زیست: گرم شدن کره زمین، استفاده نامناسب از سوخت‌های فسیلی، آلودگی هوا و آب و محیط زیست، تخریب جنگل‌ها و مراتع و منقرض شدن نسل حیوانات به عنوان مسائل مهم برای جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) می‌باشند که آنها را محکوم می‌نماید.

اصل نهم – امداد: جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) یکی از مهمترین اهداف خود را امدادرسانی مادی و معنوی در زمان اتفاق افتادن بلایای طبیعی مانند خشکسالی، قحطی، سیل و زلزله و… می‌داند.