ساختار سازمانی جمعیت امام علی (ع)

ساختار سازمانی جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) به دلیل تنوع فعالیتها و پروژه‌ها یک ساختار ترکیبی است. به این معنی که در ساختار تعریف شده بخشی از سازمان مسئولیت فعالیت‌های پشتیبانی و بخشی دیگر تحت عنوان تیم‌های عملیاتی مسئولیت‌های اجرایی را بر عهده دارند. در مورد طرح‌ها و پروژه‌ها بر اساس ماهیت آنها دو نوع ساختار وجود دارد. برخی از طرح‌ها مانند طرح کودکان بی‌کتاب در طول سال در حال انجام است و زمان مشخص و محدودی ندارد. این نوع از طرح‌ها خود دارای ساختار عملیاتی مجزا و کامل هستند و از طریق واحد مدیریت طرح‌ها نظارت و مدیریت می‌شوند.

نوع دیگر طرح‌هایی مانند کوچه گردان عاشق هستند که در یک مقطع زمانی از سال اجرا شوند. این گونه طرح‌ها ساختار جداگانه‌ای ندارند و تنها در زمان اجرای طرح با بهره گیری از اعضای تیم‌های دیگر، یک ستاد و تیم اجرایی تشکیل می‌شود که طرح را در مدت زمان تعیین شده انجام می‌دهد.

به طور کلی جمعیت دارای بخش‌های زیر از لحاظ ساختار اجرایی و تصمیم گیری می‌باشد:

۱- برنامه ریزی و توسعه: این واحد زیر نظر موسس و هیئت مدیره و متشکل از اعضای عام جمعیت می‌باشد. این واحد در حقیقت وظیفه توسعه سیستم‌های جمعیت را بر عهده دارد. در ضمن طراحی فرآیندهای سازمانی، تحقیق و توسعه و برنامه‌ریزی بلند مدت و کوتاه مدت در این واحد انجام می‌پذیرد.

۲- شورای دانشجویی: از آنجا که بخش اصلی بدنه جمعیت را دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند، این شورای دانشجویی برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص فعالیتهای دانشجویی و طرح‌های اجرایی جمعیت و هماهنگی‌های لازم در این خصوص در دانشگاه‌ها و ارتباط با دانشحویان تشکیل شده است.

۳- شورای مردمی: از میان خیرین جمعیت کسانی که تمایل دارند نقش بیشتری در تصمیم‌گیری برای جذب مشارکت‌ها و اجرای فعالیت‌های جمعیت داشته باشند، این شورای مردمی را تشکیل داده‌اند.

۴- منابع انسانی: با توجه به اهمیت منابع انسانی و داوطلبانی که در جمعیت فعالیت می‌کنند، این واحد با برنامه‌ریزی منابع انسانی تامین نیروی انسانی واحدهای دیگر را بر عهده دارد.

۵– روابط عمومی: این بخش امور مربوط به ارتباطات بیرون سازمانی و اطلاع رسانی داخلی به علاوه خبرگزاری و مستندسازی را بر عهده دارد.

۶- سایت و IT: این واحد در جمعیت امور مربوط به فناوری اطلاعات و طراحی سیستم‌های ارتباطی جمعیت را بر عهده دارد.

۷- آموزش: واحد آموزش یکی از مهم‌ترین و بزرگترین واحدهای جمعیت به لحاظ نیروی انسانی می‌باشد که تمامی امور مربوط به آموزش شامل آموزش کودکان محروم از تحصیل و کلاس‌های آموزشی برای خانواده‌های تحت پوشش جمعیت و نیز آموزش اعضای جمعیت را بر عهده دارد.

۸- طرح ها و پروژه‌ها: هر طرح و پروژه در جمعیت تیم و گروه مربوط به خود را دارد که برای خود دارای ساختار سازمانی می‌باشد و مسئولین این بخش‌ها زیر نظر مستقیم واحد برنامه‌ریزی و توسعه فعالیت می‌کنند و گزارشات خود را به این بخش جهت بررسی تحویل می‌دهند.

۹- نمایندگی‌ها: با توجه به استراتژی جمعیت مبنی بر گسترش فعالیت‌ها در شهرهای مختلف، تاسیس نمایندگی در سایر شهرها جزء برنامه‌های جمعیت می‌باشد که هدایت و هماهنگی مسئولین نمایندگی‌های جمعیت و بررسی وضعیت فعالیت‌های کاری آنان و امور مربوط به آنان در این بخش انجام می‌شود.

۱۰- امور مالی: این واحد در جمعیت امور مربوط به حسابداری و ارائه گزارش‌های مالی به منظور شفاف‌سازی فعالیت‌های جمعیت را بر عهده دارد.

۱۱- شناسایی و مددکاری: این واحد یکی از پرکارترین و مهم‌ترین واحدهای جمعیت به لحاظ عملیاتی میباشد. در این واحد کلیه خانواده‌های تحت پوشش شناسایی شده و به صورت منطقه‌ای خدمات مورد نیاز به خانواده‌ها ارائه می‌شود. این واحد با همکاری واحد آموزش برای دانشجویان علاقه‌مند کلاس‌های رابطین خانواده‌ها را برگزار می‌نماید.

۱۲- بازاریابی و جذب مشارکت‌ها: این واحد از طریق ارتباط با خیرین و اصناف و تعریف طرح‌های درآمدزایی و برندسازی جمعیت اقدام به تامین منابع مالی جذب اسپانسر برای واحدهای مختلف جمعیت را بر عهده دارد.

۱۳- امور بین الملل: این واحد تمامی امور مربوط به ارتباط با سازمان ملل متحد و سایر NGOO های بین‌المللی و اجرای طرح‌های جمعیت و طرح‌های مشترک با سازمان‌های بین‌المللی و تاسیس دفاتر جمعیت در سایر کشورها را بر عهده دارد.