گزارش‌های حسابرسی جمعیت امام علی (ع) در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸

گزارش مالی حسابرسی شده در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۶

معادل ارزش ریالی فعالیت‌های داوطلبانه اعضای جمعیت امام علی (ع) در سال 96

اعضای جمعیت امام علی داوطلب هستند و برای فعالیت خود دستمزدی دریافت نمی‌کنند. عمده داوطلبین جمعیت امام علی از دانشجویان نخبه می‌باشند که ارزش کاری آن‌ها قابل توجه است. بنابراین می‌توان علاوه بر کمک‌های مالی خیرین و هزینه‌های انجام شده، معادل ریالی ارزش کار اعضای داوطلب را نیز در نظر گرفت.
برای محاسبه‌ی معادل ارزش ریالی فعالیت داوطلبانه اعضای جمعیت امام علی، نفر ساعت گذاشته شده در طول سال در طرح‌های مختلف جمعیت امام علی از جمله امدادرسانی به زلزله کرمانشاه، کوچه‌گردان عاشق، لیگ فوتبال پرشین، طفلان مسلم و …، همچنین نفر ساعت طول سال در ۳۳ خانه ایرانی و خانه اشتغال جمعیت امام علی محاسبه شده است. نفر سایر زمینه‌های کاری، بسته به تخصص‌های مختلف (پزشک، گرافیست، مدیریت، حسابداری، و …) در مقادیر میانگین ریالی برای هر ساعت هر تخصص ضرب شده و کل ارزش ریالی سال محاسبه شده است.

گزارش حسابرسی جمعیت امام علی 96

ارزش بالای فعالیت داوطلبانه در جمعیت امام علی (ع)

گزارش حسابرسی جمعیت امام علی 96

گزارش مالی حسابرسی شده در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷

گزارش مالی حسابرسی شده در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸