دلنوشته

/
🔹بعد از تمرین یکشنبه اومد پیشم..‌ گفت:آقا ما هم می تونیم بیایم تو تیم دوومیدانی؟ گفتم چرا نمیتونی؟ گفت:آخه من شناسنامه ندارم. انگار دلش پر بود و حضور تو تیم دوو…

دلنوشته اعضای داوطلب جمعیت امام علی

/
🌀دیروز ۷ دی ماه ۹۷ دومین دوره مسابقات #دو_و_میدانی جمعیت امام علی (ع)بود،وقتی توزیع مدالها و جوایز یکی از رشته ها انجام شد، کودکی رو دیدم که مدال بر گردنش بود وحکم…

بیانیه ی دومین دوره ی مسابقات دو و میدانی پسران

/
بیانیه دومین دوره مسابقات دو و میدانی باشگاه پرشین؛ میدویم سوی آینده‌ای روشن، میدویم به سوی صلح با یارانی که دوش تا دوش، یک دیگر را همراهی میکنیم ما کودکان…

گزارش دومین دوره ی مسابقات دو و میدانی پسران

/
حضور دکتر چالاک مجیدی هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در محل برگزاری مسابقات

گزارش دومین دوره ی مسابقات دو و میدانی پسران

/
حضور دکتر محمد خبیری استاد دانشگاه تهران در محل برگزاری مسابقات

گزارش دومین دوره ی مسابقات دو و میدانی پسران

/
توزیع جوایز شرکت کنندگان رده سنی چهارم (نوباوگان)

گزارش دومین دوره ی مسابقات دو و میدانی پسران

/
برندگان ٦٠ متر رده ى چهارم اميرحسين خانى از پاكدشت على سينا حيدرى از بومهن اميرمحمد رجايى از بومهن…

گزارش دومین دوره ی مسابقات دو و میدانی پسران

/
برندگان ٦٠ متر رده ى سوم حكمت نورزه اى از ملك اباد مجاور هاشمى ازخاك سفيد امير مهدى اهنگر از خاك سفيد…

گزارش دومین دوره ی مسابقات دو و میدانی پسران

/
برندگان ٦٠ متر رده ى دوم حامد كريمى از ملك اباد مرتضى تاجيكاز شهررى حسن موسوى از قم

گزارش دومین دوره ی مسابقات دو و میدانی پسران

/
برندگان ٦٠ متر رده ى اول عليرضا حيدرى از قم عليرضا محمد زعيمى از ملك اباد ميلاد سارانى از پاكدشت…

گزارش دومین دوره ی مسابقات دو و میدانی پسران

/
برندگان پرتاب توپ محمد حيدرى از ملك اباد يعقوب هاشمى از خاك سفيد حسن يادگار از پاكدشت