ازدواج کودکان پدیده ای اجتماعی است

درباره‌ی اظهارات معاون وزیر بهداشت در موضوع ازدواج کودکان