«این بچه چند؟»
یک میلیون و هشتصد هزار تومان!

نوزاد بود!
معتاد بود!
فروخته شد!

دم دم‌های عید پارسال بود که زهرا به دنیا آمد. مادرش می‌گفت آن نوزاد معتاد بود؛ زیرا تمام نه ماه بارداری، مادر «شیشه» مصرف می‌کرد.

از همین خط‌های اولی که می‌خوانید تا نقطه‌ی آخر، دردنامه‌ی قدم‌هایی است که در بومهن دویدند و نرسیدند.

قبل از تولد زهرا به ارگان‌های مربوطه از جمله اورژانس اجتماعی اطلاع دادیم که پدر اجازه نمی‌دهد مادر به بیمارستان بیاید و بچه را در بیمارستان به دنیا بیاورد؛ اما متاسفانه طبق معمول، به دلیل کمبود ساز و کارهای مشخص در رابطه با مادران باردار معتاد، این نوزاد در خانه میان دود معتادهای محل به دنیا آمد و طبق گفته‌ی مادر به مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان به فروش رسید و بعد از آن، هر جا رفتیم پاسخ موجهی نشنیدیم. به سوی هر نشانه‌ای دویدیم؛ اما زهرا را نیافتیم.

تا کی قرار است «زهرا»های این سرزمین این‌گونه در محلات حاشیه در منجلابی از فقر و اعتیاد نابود شوند؟
چرا ساز و کاری متناسب با سطح معضل برای نجات نوزادانی که از مادر معتاد به دنیا می‌آیند همچنان وجود ندارد؟

این بچه چند؟

منبع عکس:عمشهری