مطالب توسط نیما مختاریان

سمینار تخصصی کودکان کار – روزهای چهارم و پنجم

پنج روز از درد و رنج کودکانی صحبت به میان آمد که به نظر می رسد در جامعه امروز کشور ما هیچ ملجاء و پناهگاهی ندارند و سرنوشت برایشان کار کردن در خیابانهای آلوده، کارگاههای نمور و کوچه های وحشت و جرم را رقم زده است و برگ برگ روزهای کودکیشان با کارهای بیهوده و […]

سمینار تخصصی کودکان کار – روز سوم

سومین روز از سمینار کودکان کار در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. سوال یک کودک کارِ سابق از نماینده مجلس: چه زمانی قرار است مصیبت های کودکان کار به پایان برسد؟ دکتر مروئه وامقی، روانپزشک و عضو مرکز تحقیقات مدیریت رفاهی دانشگاه علوم بهزیستی، شارمین میمندی نژاد مؤسس جمعیت امام علی(ع) و مهرناز عطاران کارشناس […]

سمینار تخصصی کودکان کار

درباره‌ی سمینار سمینار تخصصی کار کودکان با هدف طرح معضل کار کودک و نقش اقشار مختلف اجتماع در جهت رفع آن در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ برگزار شد. با توجه به تعریف کار کودکان در کنوانسیون بین المللی کار ، کودکان کار به کودکانی گفته می شود که از سوی سرپرست یا والد خود به […]