امدادرسانی سیل گلستان 98

گزارش تصویری از امدادرسانی در مناطق آسیب دیده از سیل گلستان؛ بهار ۱۳۹۸

تصاویر شناسایی و نیازسنجی جمعیت امام علی از مناطق سیل زده استان گلستان در بهار ۹۸

تصاویر امدادرسانی و خدمات دهی جمعیت امام علی در مناطق سیل زده استان گلستان در بهار ۹۸