به پهنای ۱۰۰۰ متر امید و کارآفرینی، ۲۰۰ راس، روزی بخش هزاران خانواده‌ی تحت حمایت

مراسم افتتاح پروژه دامپروری ٢٠٠ راسی جمعیت امام علی(ع) در کرمانشاه

این پروژه‌ی نوید بخش با اهداف پرثمری همچون تامین مواد غذایی مورد نیاز خانواده‌های مورد حمایت و کارآفرینی پایدار و اثر گذار طی یک سال تلاش مستمر احداث شد و بهره برداری از آن پس از افتتاح آغاز شده است. نقطه‌ی تجلی این پروژه، صرف درآمدهای آن به منظور پشتیبانی موثر و مداوم از کودکان و خانواده‌های آنان خواهد بود.
امید است که با تداوم چنین فعالیت‌هایی رونق و امید را به خانواده‌های تحت حمایت ارزانی داریم.

بخشی از سخنان خانم زهرا رحیمی و آقای شارمین میمندی نژاد در مراسم افتتاح پروژه دامپروری ٢٠٠ راسی جمعیت امام علی(ع) در کرمانشاه.