گزارش مالی فعالیت‌های جمعیت امام علی(ع) در استان سیستان و بلوچستان بهار ۹۹

گزارش مالی فعالیت‌های جمعیت امام علی(ع) در استان سیستان و بلوچستان بهار ۹۹

/
کمک‌های نقدی حامیان عزیز در فصل بهار در بخش‌های: تغذی…
امضای تفاهم‌نامه‌ی ساخت ۴ مدرسه در مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان

همکاری مشترک بین جمعیت امام علی و موسسه‌ مهر گیتی

/
امضای تفاهم‌نامه‌ی ساخت ۴ مدرسه در مناطق محروم استان سیستان …
هزینه‌کردهای دور مقدماتی پنجمین لیگ پرشین

هزینه‌کردهای دور مقدماتی پنجمین لیگ پرشین

/
گزارش مالی هزینه‌کردهای دور مقدماتی پنجمین لیگ پرشین با تفکیک تیم‌ه…

گزارش جمعیت امام علی از سیل سیستان و بلوچستان در بهار ۱۳۹۸

/
۱ اردیبهشت؛ سیل سیستان و بلوچستان بهار ۹۸ بر اساس اطلاعات به…
سیل شیراز بهار ۹۸

فعالیت های امدادی جمعیت امام علی در سیل شیراز در بهار ۱۳۹۸

/
سیل شیراز بهار ۹۸ گزارش جمعیت امام علی شیراز از وضعیت سیل در ا…
سیل گلستان بهار ۹۸

فعالیت های امدادی جمعیت امام علی در سیل گلستان در بهار ۱۳۹۸

/
سیل گلستان بهار ۱۳۹۸ فعالیت های امدادی جمعیت امام علی در …
سیل لرستان بهار ۱۳۹۸

فعالیت های امدادی جمعیت امام علی در سیل لرستان در بهار ۱۳۹۸

/
سیل لرستان بهار ۱۳۹۸ فعالیت های امدادی جمعیت امام علی در …
گزارش مالی سیل بهار 1398

گزارش مالی فعالیت‌ های جمعیت امام علی در مناطق سیل‌ زده؛ بهار ۱۳۹۸

/
  گزارش مالی سیل بهار ۱۳۹۸ گزارش‌های مالی فعالیت‌های جمعیت امام عل…
سیل خوزستان بهار 1398

فعالیت های امدادی جمعیت امام علی در سیل خوزستان در بهار ۱۳۹۸

فعالیت های امدادی جمعیت امام علی در سیل خوزستان در بهار ۱۳۹…
سیل ایران بهار ۱۳۹۸

سیل ایران بهار ۱۳۹۸- گزارش فعالیت های جمعیت امام علی (ع) در استان های سیل زده کشور

/
سیل اخیر در استان های ایران و علل عمده بروز بحران / بهار ۱۳…
فاکتورهای سیل بهار 1398