زبان گلوله در دهانِ افراط‌گرایان و زمینی آغشته به خون بی‌گناهان

بیانیه جمعیت امام علی در محکومیت عملیات تروریستی در دانشگاه کابل

بیانیه جمعیت امام علی در محکومیت عملیات تروریستی در دانشگاه کابل نخستین بار نیست که گوشه‌ای از دنیای ما در معرض تهاجم گروه‌های افراطی قرار می‌گیرد؛ گروه‌هایی که با زبان گلوله سخن می‌گویند و برای شکنجه کسانی که از تعصبات کور بیزارند و چون ایشان نمی‌اندیشند، با جوهرِ خون بی‌گناهان، بر صفحه حیات، نفرت خویش را می‌نگارند. برای آنان تفاوتی ندارد خون چه کسی را در اثباتِ جهالت خود، حلال می‌کنند؛ خواه کودک باشد، خواه زن و مرد، خواه پیر و جوان.
لازم است همه جوامع بشری، فراسوی تمام مرزبندی‌ها، حق سلب ناشدنی انسان را برای زیستنِ به دور از خشونت و به دور از جنونِ افراط‌گرایی، محترم شمارند و همه اشکال تروریسم و افراطی‌گری را محکوم کنند و به ایجاد بستری مناسب برای صلح پایدار میان کشورها متعهد گردند و از آن جمله، رفع عوامل مولد تروریسم از جمله فقر و گرسنگی حاد را به عنوان رسالت اساسی خود در نظر گیرند تا تدریجا زمینِ ما به سیاره‌ای عاری از خشونت و افراط‌گرایی تبدیل شود و عملیات های انتحاری به تاریخ بپیوندد.
جمعیت امام علی(ع) حمله تروریستی به دانشگاه کابل را که موجب کشته و زخمی شدن تعدادی از دانشجویان و دانشگاهیان شده‌ است، به مردم شریف افغانستان و تمام کسانی که داغدار این فاجعه هستند، تسلیت می‌گوید. به امید جهانی که زبان صلح و حرمت حیات را پاس بدارد.