ترنج تلاشی است برای زدودن نقش رنج

/
اینجا قصۀ دست‌های رنج‌دیده‌ای است که می‌خواهند دنیای یک انسان را تغییر دهند. اینجا سخن از قلب‌های زخم‌خورده‌ای است که آماده‌اند تا مسیر یک زندگی را دگرگون کنند. …

دلنوشته اعضای داوطلب جمعیت امام علی

/
🌀دیروز ۷ دی ماه ۹۷ دومین دوره مسابقات #دو_و_میدانی جمعیت امام علی (ع)بود،وقتی توزیع مدالها و جوایز یکی از رشته ها انجام شد، کودکی رو دیدم که مدال بر گردنش بود وحکم…

گزارش دومین دوره ی مسابقات دو و میدانی پسران

/
حضور دکتر چالاک مجیدی هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در محل برگزاری مسابقات

گزارش دومین دوره ی مسابقات دو و میدانی پسران

/
حضور آقای مهدی زمانی از قهرمانان دو چهارصدمتر کشور در‌ورزشگاه شهید کشوری در حمایت از دومین دوره مسابقات دو و میدانی لیگ‌پرشین …

گزارش دومین دوره ی مسابقات دو و میدانی پسران

/
مدال آوران 800 متر پسران رده دوم نفر اول رامین خالقی از شهر ری نفر دوم کاظم قربانی از شهریار نفر سوم مهدی بلوچ از شهر ری نفر چهارم مصدق هاشمی از خاک سفید نفر پنجم دا…

عملکرد اورژانس اجتماعی با واقعیت مسئله کودک‌آزاری هم‌خوانی ندارد

/
مسئول خانه علم جمعیت امام علی (ع) گفت: به نظر می‌رسد در مشهد و در سراسر کشور سیستم و عملکرد اورژانس اجتماعی با واقعیت مسئله کودک آزاری هم‌خوانی ن…