داوطلب‌ شدن برای اصلاح جامعه، زیربنای توسعه و کاهش فقر

از جمله رویکردهای نوین جهانی در جهت کاهش فقر، رویکردهای مشارکت‌طلبانه در کنار رشد اقتصادی جامعه است. برطبق سیاست‌های گذشته، تصمیم‌گیری‌های فقرزدا خارج از محیط فقر گرفته شده و تنها به رشد اقتصادی بها داده می‌شد. در حالی که نتیجه‌ی آن برای بسیاری از جوامع، کاهش فقر نبود. نتیجه این که رشد و توسعه، الزامی برای کاهش فقر نداشت و بنابراین رویکردهای مشارکت‌طلبانه جایگزین رویکردهای گذشته شد.

بر طبق رویکردهای جدید، راه‌حل‌های کاهش فقر، نه با نگاه دولت‌محور، که با دیدگاه جامعه‌محور به ثمر خواهد نشست. تجربه نشان داده است که پرداختن به فقر، جهت کاهش آن، جز با حضور درون محیط متاثر از فقر میسر نیست. تصمیمات و کنش‌ها در این رویکرد وقتی موثر خواهند بود که حضور در محیط محروم به صورت مشارکت مردمی و به معنای کامل کلمه آن اتفاق افتد. در این صورت است که فقرا، نه به عنوان یک غده‌ی اضافه برای جامعه، که به عنوان بخشی از جامعه، خود در تعریف فقر و در جهت کاهش این معضل و در نهایت توسعه، مشارکت خواهند داشت.

فعالیت‌های داوطلبانه در غالب «مشارکت جامعه‌محور» امروزه یکی از ارزشمند‌ترین کنش‌های فردی در جامعه است. کار داوطلبانه بیش از هر چیزی از حس مسئولیت اجتماعی نشات می‌گیرد. میزان فعالیت‌های داوطلبانه در هر جامعه، معیار مهمی در تشخیص حس مسئولیت‌پذیری و تعلق اجتماعی شهروندان است.

طرح رویکردهای مشارکت‌طلبانه حول داوطلبی است که جامعه‌ی امروز مفاهیمی چون «مدنیت»، «جامعه مدنی»، «نهاد سازی» و «سازمان‌های مردم‌نهاد» را تعریف نموده و سعی در به روز رسانی آن دارد.

به واقع داوطلبی و مشارکت‌های داوطلبانه زیربنای راه‌حل‌های امروز در جهت توسعه و در ذیل آن کاهش فقر است.

داوطلب‌ شدن برای اصلاح جامعه، زیربنای توسعه و کاهش فقر

تقدیر از نوجوانان خانه‌های ایرانی جمعیت امام علی (که به صورت داوطلبانه در بخش‌های مختلف اجرایی مربوط به پنجمین دوره‌ی لیگ پرشین این نهاد مردمی فعالیت داشتند.) توسط مدیرعامل جمعیت

 

۲ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.