پویش نوروز سهم همه کودکان است

این پویش به پیشنهاد چند تن از حامیان جمعیت امام علی ایجاد شده است. برای شرکت در این پویش یکی از عکس‌های زیر را چاپ کرده یا با گوشی همراهتان در کنار سفره هفت سین قرار داده و با هشتگ #نوروز_سهم_همه_کودکان_است د صفحه اینستاگرام خود استوری کرده و صفحه جمعیت امام علی را منشن کنید و درنهایت به دایرکت حساب اینستاگرام جمعیت امام علی ارسال نمایید.

نمونه‌ای از تصاویر ارسالی برخی از حامیان جمعیت امام علی