۵ دسامبر، روز جهانی داوطلبان برای توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی

تهدید بزرگ جوامع انسانی امروز، تبدیل‌شدن هریک از ما به فردی ازخودبیگانه و گسسته از ریشه‌های اجتماعی است که بدون پیوند‌های مطمئن و متقابل، ناچار در جهانی زندگی می‌کند که هر کس علیه دیگری است؛ جهانی خالی از راه و رسم‌های خیرخواهانه‌ که هستی آدمی را معنادار می‌سازد.

چیزی که اکنون ادامه‌ی راه انسانیت را در زندگی ما نوید می‌دهد، فعالیت‌های میلیون‌ها داوطلب در سراسر جهان است که می‌کوشند اجتماع پاره‌پاره از خشونت و طرد را به هم پیوند زنند؛ میلیون‌ها آدمی که در سراسر جهان با کارهای داوطلبانه‌ خود، نقشی چشمگیر در تقویت وحدت اجتماعی جوامع خود ایفا می‌کنند.

با پیشرفت روند جهانی‌شدن در قرن حاضر، فعالیت‌های داوطلبانه پا به دوران دیگری می‌گذارد. فعالیت‌های داوطلبانه اجتماعی (مانند مساعدت‌های نوع‌پرورانه به بی‌خانمان‌ها) و فعالیت‌های شبیه به آن، فعالیت‌های داوطلبانه انسان‌دوستانه (مانند کمک به پناهجویان) و فعالیت‌های داوطلبانه دفاعی و وکالتی (برای اهدافی مانند حقوق بشر و امثالهم) در کانون توجه قرار گرفته است.امروزه دولت‌های سراسر جهان، نسبت به سودمندی‌های اقتصادی و اجتماعی فعالیت‌های داوطلبانه آگاه شده‌اند. به دلیل ارزش و سود فعالیت‌های داوطلبانه دولت‌ها تشویق می‌شوند که از سیاست‌های ترویج این فعالیت‌ها حمایت کنند و ارزش کار داوطلبانه را دریابند؛ کاری که بخش مهمی از چیزی است که امروز به آن «سرمایه اجتماعی» می‌گوییم. سرمایه اجتماعی مفهومی است که اندیشمندان برای توصیف پیوندها و ارتباط‌هایی که افراد از طریق کار داوطلبانه برقرار می‌سازند، به میان کشیده‌اند. سرمایه‌ی اجتماعی در ایجاد گروه‌های قدرتمند و فعال، نقش دارد؛ اما عملکرد این نقش در چارچوب یک بخش دولتی سالم و با منابع کافی، به اثرگذاری بیشتر آن کمک زیادی می‌کند.

فعالیت‌های داوطلبانه، جایگزین خدمات دولتی نیست؛ بلکه مکمل اساسی آن است. دولت‌ها در ترویج فعالیت‌های داوطلبانه که عنصر بنیادین جامعه‌ای سالم و دموکراتیک است، ذی‌نفع هستند؛ حتی هنگامی که داوطلبان با سیاست‌های دولت مخالفت می‌ورزند.

?«هر که باشی، اگر ندانی چطور چیزهای باارزش را با دیگران به اشتراک بگذاری، به هیچ‌جا نخواهی رسید.»

(کارمن ریز زوبیاگا )

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *