مطالب توسط نیما مختاریان

گزارش دومین دوره ی مسابقات دو و میدانی پسران

برندگان رشته ۴ در ١٠٠ متر امدادى رده سوم تیم خانه ایرانى ملک اباد ( محمد حیدرى – جاوید علیزاده – حکمت نورزه اى – رضا علیزاده ) تیم خانه ایرانى خاک سفید ( ابراهیم هاشمى – شهاب قدیرى – مجاور هاشمى – میلاد تاجیک ) تیم خانه ایرانى پاکدشت ( گل احمد براتى – […]

گزارش دومین دوره ی مسابقات دو و میدانی پسران

🏅برندگان رشته ۴ در ١٠٠ متر امدادى رده دوم مقام اول                    تیم ملک اباد ( حامد علیزاده – حامد کریمى – محمد حیدرى – شکور اچکزه اى ) مقام دوم                         تیم شهر رى ( على […]

گزارش دومین دوره ی مسابقات دو و میدانی پسران

یک دقیقه سکوت حاضرین در ورزشگاه به احترام جانباختگان حادثه ی آتش سوزی مدرسه ی اسوه ی حسنه شهر زاهدان و همدردی با خانواده های داغدار ایشان. ورزشکاران حاضر در ورزشگاه یکدل و هم صدا ،خواستار اولویت ارتقای ایمنی مدارس از سوی دولت شدند. دومین دوره ی لیگ دو میدانی پرشین جمعیت امدادی و دانشجویی […]