خانه ایرانی دروازه غار

خانه ایرانی قصرقند

/
تأسيس خانه ايراني قصرقند در محله قصرقند در سال ١٣٩٦ جمعيت امام علي(ع) باتوجه به گزارش‌هاي طرح‌هاي اجرايي مانند طرح کوچه گردان عاشق و ... و مشاهده فقر شدید در منطق…

خانه ایرانی مولوی

/
زمان افتتاح: سال‌۱۳۸۴ چرایی افتتاح: اولین مرکز جمعیت برای حضور دائم در محلات و خدمات‌رسانی مستمر به کودکان و مادران تحت پوشش جمعیت امام علی(ع).   چگونگی افتت…

خانه‌ ایرانی طبرسی مشهد

/
زمان افتتاح: مهر ماه ۹۳   چرایی افتتاح: سکونت تعداد زیادی از کودکان زباله‌گرد در آن منطقه تسهیل رفت‌و‌آمد زنان سرپرست خانوار (پیش‌ از‌ آن بای…
خانه ایرانی فرحزاد

خانه ایرانی فرحزاد

/
تاسیس خانه ایرانی فرحزاد دی‌ماه سال ۱۳۸۲ مؤسس جمعیت امام علی (ع) برای کمک به کودکی که در چهارراه‌های شمال غرب تهران کار می‌کرد، به منطقه دره فرحزاد وارد شد. ازآن‌پس جمعیت امام علی به…

نمایندگی کرمانشاه جمعیت امام علی

/
زمان افتتاح: سال ۱۳۸۴ چرایی افتتاح: فقر گسترده مرزنشینی بیکاری مهاجرت گسترده از روستا به شهر جنگ زدگی چگونگی افتتاح: ابتدا در زمست…

خانه ایرانی شهریار

/
زمان افتتاح: مرداد سال ۹۸ ‌ چرایی افتتاح: به علت بحث فقر و اعتیاد گسترده در محله‌های مختلف و محرومیت کودکان از تحصیل و همچنین خشونت خانگی، کودک آزاری و …

جمعیت امام علی ساری

/
تمرین صبحگاهی تیم فوتبال جوانان پرشین ساری در خوابگاه برای آمادگی در بازی امروز ۳ سال پیش بود. برای اولین بار دیدمش. مادرش تو کارگاه خیاطی مشغول د…

خانه ایرانی گرگان

/
زمان افتتاح: بهار ۹۳   چرایی افتتاح: جمعیت امام علی مشغول تهیه جغرافیای کار کودک در ایران بود به همین دلیل شناسایی‌های دفتر گرگان هم با شناسایی کودکان کار شروع…