خانه ایرانی دروازه غار

خانه ایرانی قصرقند

/
تأسيس خانه ايراني قصرقند در محله قصرقند در سال ١٣٩٦ جمعيت امام علي(ع)…

خانه ایرانی مولوی

/
زمان افتتاح: سال‌۱۳۸۴ چرایی افتتاح: اولین مرکز جمعیت برای حضور دائم در محلات…

خانه‌ ایرانی طبرسی مشهد

/
زمان افتتاح: مهر ماه ۹۳   چرایی افتتاح: سکونت تعد…
خانه ایرانی فرحزاد

خانه ایرانی فرحزاد

/
تاسیس خانه ایرانی فرحزاد دی‌ماه سال ۱۳۸۲ مؤسس جمعیت امام عل…

نمایندگی کرمانشاه جمعیت امام علی

/
زمان افتتاح: سال ۱۳۸۴ چرایی افتتاح: فقر گسترده مرزنشینی …

خانه ایرانی شهریار

/
زمان افتتاح: مرداد سال ۹۸ ‌ چرایی افتتاح: به علت بحث فقر …

جمعیت امام علی ساری

/
تمرین صبحگاهی تیم فوتبال جوانان پرشین ساری در خوابگاه برای…

خانه ایرانی گرگان

/
زمان افتتاح: بهار ۹۳   چرایی افتتاح: جمعیت امام علی مشغول تهیه جغرافیای کا…