احمدآباد مستوفی

خانه ایرانی دروازه غار

/
معرفی خانه علم دروازه غار: سابقه حضور جمعیت امام علی در محله هرندی (دروازه غار) به دهه ۸۰ برمی‌گردد. برای اولین بار برخی از آیین های جمعیت امام علی مانند پیام…
احمدآباد مستوفی

خانه ایرانی پاکدشت

/
پس از برگزاری آیین کوچه‌گردان عاشق در تیر ماه سال ۱۳۹۳ در شهرستان پاکدشت و به تبع آن مشاهده‌ی سایه‌ی سنگین فقر اقتصادی بر مناطق حاشیه‌نشین، حضور گسترده‌ی کودکان محروم از …
احمدآباد مستوفی